Skolebruksplanen i boks

- Jeg er svært glad for at arbeidslivets kompetansebehov er kommet mye klarere frem, og at alle NHOs innspill er tatt hensyn til, sier regiondirektør Espen N. Evensen. Torsdag vedtok Fylkestinget er skolebruksplanen som gir klare føringer for hvordan tilbudet av videregående opplæring skal være i fylket.

Publisert 26.02.15

Østfold, Kompetanse og utdanning

Skolebruksplanen signaliserer mye sterkere vektlegging av arbeidskraftbehovet enn søkerinteresse for de ulike utdanningsprogrammene. Dermed legges det opp til emr samsvar mellom utdanningskapasitet og behovet i arbeidslivet.

Gjennom aktivt bidrag i utredningene bak planen, i høringsrunden og i den politiske oppfølgingen har NHO bidratt til at de viktige utdanningsprogrammene som rekrutterer til næringslivet videreføres selv om de lå i faresonen:

  • Bygg- og anleggsteknikk ved Halden vgs
  • Restaurant- og matfag ved Halden vgs
  • Internatioanl Baccalaurate ved Frederikk II

Kontakt oss

Espen Nøklebye Evensen

Regiondirektør

NHO Østfold

espen.evensen@nho.no
Telefon
90755733