Arbeidsgiverservice

Våre to jurister står klare til å bistå din bedrift. Du kan enten ringe, sende epost eller avtale møte. NHO Rogaland tilbyr rask og effektiv jurdisk bistand innenfor det arbeidsrettslige området.

Publisert 01.05.15

Rogaland

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål knyttet til tariff, arbeidsmiljøloven, tilsetting, ferieloven, sykelønn, pensjon m.m. Vi yter også bistand ifm vanskelige personalsaker, oppsigelser og avskjedssaker. Disse tjenestene er dekket av medlemskontingenten.

Vi bistår våre medlemmer i rettsaker.

Kontakt oss

Kate Hidle

Advokat

NHO Rogaland

Kate.T.Hidle@nho.no
Telefon
90735112
Svein Pedersen

Advokat

NHO Rogaland

svein.pedersen@nho.no
Telefon
90862580