Hva betyr brexit for norsk næringsliv?

Det er knyttet stor usikkerhet til følgene av brexit. Her får du et innblikk av blant andre Øystein Dørum, sjefsøkonom i NHO.

London Fotograf: MaxOzerov

Hvilke konsekvenser kan brexit ha for det norske næringslivet?

Sted:  Quality Airport Hotel Stavanger, Sola.

08.30    Registering, kaffe.                                                    

09.00    Velkommen

Næringspolitisk rådgiver Tormod Andreassen, NHO Rogaland               

09.15    Norsk europapolitikk i lys av brexit

Statssekretær Audun Halvorsen

09.45    Økonomisk fremtidstro etter brexit 

Sjeføkonom i Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, Øystein Dørum

10.15    Brexit.  Hvordan arbeider Danmark?

Ulla Lyk-Jensen, Seniorchefkonsulent Europapolitik, Dansk Industri

10.45    Oppsummering og spørsmål

11.30     Velkommen til lunsj