Jobb til flyktninger?

Hvilken evne og vilje har næringslivet til å sette flyktninger i arbeid? Svaret får du på konferansen "Fra flukt til arbeid" i Stavanger 14. september.

Heros mottak i Ski kommune

Bak konferansen står Hero Norge, NHO Service, Fagforbundet og Stavanger kommune. Konferansen har overskriften «Fra flukt til arbeid» og arrangeres i Stavanger 14.september 2017.

Konferansen er viktig for arbeidsgivere, ansatte i relevante offentlige etater og frivillige organisasjoner, innvandrere, samt alle andre som er opptatt av temaer som arbeidsliv og integrering, eller som jobber innenfor fagfelt relatert til flyktninger, innvandrere, sysselsettingsspørsmål el.l.

Under konferansen legges det frem en undersøkelse med spørsmål som har gått til 2000 bedrifter i Rogaland. Bedriftene er spurt om erfaringer med og ønske om å ansette flere medarbeidere med flytningebakgrunn, behov for oppdatert kunnskap om flerkulturell ledelse, og en rekke andre spørsmål. 

Følg denne lenken for mer informasjon.

Talere
-          Frode Forfang, direktør i UDI
-          Anne Cecilie Kaltenborn, leder i NHO Service
-          Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet
-          Tor Brekke, konsernsjef Hero
-          Amal Aden, foredragsholder og forfatter
-          Sylo Taraku, rådgiver Tankesmien Agenda
-          Haakon Riekeles, samfunnsøkonom Civita og medlem av Brochmann-II utvalget
-          Francois Elsafadi, foredragsholder 
-          Fatema Al-Musawi, skribent og samfunnsdebattant  
-          Per Haarr, direktør for oppvekst og levekår i Stavanger kommune
-          Halwan Ibrahim, direktør for bosettings- og kvalifiseringsavdelingen IMDi
-          Aiman Shaqura, leder av Give a Job
-          Anders F. Andersen, avdelingsleder Kompetanse Norge (tidligere VOX)
-          Linda Hagen, utviklingssjef Hero Kompetanse
-          Anneline Teigen, avdelingsdirektør NAV Rogaland
-          Christine Sagen Helgø, ordfører Stavanger kommune
-          Noman Mubashir, programleder og journalist i NRK (konferansier)