Generasjonsskifte i virksomheten?

Møt opp 1. juni hos Projure Advokatfirma og lær mer om juridiske utfordringer når junior skal overta.

#120 Fotograf: Projure

Målgruppe: Aksjonærer og deres familie, daglig leder og andre med interesse og behov for å få innspill til fremtidig eierskifte i virksomheten.

Tema: Generasjonsskifte i næringsvirksomhet
En rekke bedriftseiere står overfor valget om enten å selge sin virksomhet eller velge å overføre denne videre til neste generasjon. Et generasjonsskifte i virksomheten medfører en rekke juridiske problemstillinger som man bør være oppmerksom på i forbindelse med et eierskifte. Det er også en rekke andre elementer som er viktig å ivareta slik at man velger den beslutning som er rett for senior, for junior og selvsagt også for selskapet.  Vi vil gjennomgå flere av disse og gi innspill til hvordan gå frem for å få til en vellykket overføring av virksomheten til neste generasjon.

Tid og sted:  Torsdag 01. juni kl. 0815 – 0930 i våre lokaler i Stavanger sentrum. (Nedre Holmegate 30, 4. etasje, vis-à-vis Oljemuseet).

Nytrukket kaffe og rundstykker serveres fra kl. 0800. 

Foredragsholdere: Advokatene Guri Haarr og Per Bergstad   

Kontakt oss

Charlotte Sørås

Rådgiver

NHO Rogaland

charlotte.soraas@nho.no
Telefon
48368616