Grønn mobilitetsfrokost: "Hvordan reiser vi om 10 år?"

Et nytt verdensbilde er i ferd med å ta form innen mobilitet. Hvilke mobile løsninger har vi om 10-20 år? Hva er konsekvensene av dette? Hvordan klarer vi å ta i bruk de nye teknologiske løsningene? Hvilke konsekvenser vil nye mobilitetsløsninger ha for privatøkonomi, arealbruk, ressursbruk og trygghet?

Program


07:30–08:00
Frokost og mingling

08:00–08:10
Velkommen av Espen og Elin, introduksjon av dagens møteleder Bjørg Tysdal Moe

08:10–08:40
 «Hvor langt er utviklingen av førerløse biler kommet og hva gjør MobileEye?», utviklingsdirektør i MobileEye, Lior Sethor

08:40–09:00
«Hva slags biler produserer VW om 10 år? Framtidens eierforhold og bruk av privatbiler», daglig leder i VW Sandes & Jæren, Eldar Vatnaland

09:00–09:25
 «Hvilke  mobilitetsløsninger vil lykkes i årene framover?», Per I. Selvaag, Montaag

09:25–09:30
Pause

09:30–10:00
«Hvilke konsekvenser vil ny teknologi ha for arealbruk og samferdselsløsninger?»  Erling Dokk Holm

10:00–10:15
«Er det realistisk å tro at autonome kjøretøy vil være en del av trafikkbildet om 10 år?» Samferdselssjef i Rogaland fylkeskommune, Gottfried Heinzerling

10:15–10:30
«Tilskuddsordninger for innovative mobilitetsløsninger», ENOVA

10:30–10:35
Oppsummering og spørsmål