IA-konferansen 2017

Ta hys. Arbeidslivet har behov for oss alle. Er vi klare til å strekke oss lengre? Velkommen til årets konferanse om inkluderende arbeidsliv.

#120 Fotograf: Illustrasjon

IA-rådet i Rogaland og NAV Arbeidssenter inviterer til årets IA-konferanse. Gjennom dyktige foredragsholdere vil arrangørene belyse konferansens tittel "Ta hys". Er vi klar til å strekke oss lengre? Arbeidslivet har behov for oss alle.

Program:

08:30Kaffe

09:00 Åpning - NAV-direktør Sigrun Vågeng

09:35 Hvordan kan økt relasjonskompetanse gi mer inkludering i et krevende arbeidsmarked - Jan Spurkeland

10:30 Pause

10:50 Ikke undervurder meg - Marianne Fredbo

11:30 Lunsj

12:30 Musikalsk innslag - Tønes

12:50 Tankevirus hos dagens unge - Hanne Brorson

13:45 Pause

14:05 Utdeling av IA-prisen 2017

14:15 Et skråblikk på inkluderende arbeidsliv - Harald Ellingsen

14:35 Alle er mer enn det du ser - Marit Myklebust

15:35 Avslutning