Informasjon om tariffoppgjøret 2016 - lokale forhandlinger

NHO Rogaland inviterer til informasjonsmøte i ditt distrikt 11. mai 2016.

Program:

  • Den økonomiske bakgrunn for lønnsoppgjøret 2016, v/Svein Oppegaard,  Direktør for arbeidslivspolitikk NHO
  • Noen resultater fra frontfaget
  • Permittering og Pensjon som tema for myndighetene
  • Den lokale arbeidsmarkedssituasjonen, v/ Truls Nordahl, Fylkesdirektør NAV  Rogaland
  • Lokale forhandlinger – hva nå? v/ Per Starheim, HR Manager Ind. Relations, Aibel AS

Møteleder: Regiondirektør NHO Rogaland, Svein Olav Simonsen