Logistikkdagen 2017

Bli oppdatert på samferdsel og infrastruktur av blant andre samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

På Logistikkdagen blir du oppdatert på de fleste aktuelle spørsmål innen samferdsel, infrastruktur, transport og logistikk.

Dette er en konferanse som setter dagsorden i den politiske debatten, og gir deg nyttige oppdateringer på aktuelle områder. I tillegg fungerer Logistikkdagen som et stort bransjetreff, der du kan knytte og pleie nyttige forretningskontakter.

Du får høre: 

Nasjonale utfordringer i samferdselspolitikken.
Ketil Solvik Olsen (Frp)
Samferdselsminister

Regionale utfordringer i samferdselspolitikken.
Solveig Ege Tengesdal (Krf)
Fylkesordfører

Økt regional verdiskaping gjennom bruk av smart teknologi.
Toril Nag
Konserndirektør tele, Lyse

Yara Birkeland- verdens første autonome skip i drift.
Bjørn Tore Orvik
Prosjektleder, Yara Birkeland


Statusrapporter fra:

Gunnar Eiterjord
Prosjektleder, Ryfast

Tor Geir Espedal
Prosjektleder, Rogfast

Bjørn Børseth
Direktør for teknologi og utbyggingsstrategi, Nye Veier

Lisa Garpe
Rådgiver, Statens Vegvesen

Leif A. Lorentzen
Regiondirektør, Avinor

Oskar Stenstrøm
Godsdirektør, Bane NOR

Merete Eik
Direktør, Stavanger Havn

Møteleder: Svein Olav Simonsen, direktør, NHO Rogaland.

Logstikkdagen passer for alle som er opptatt av samferdsel, infrastruktur, transport og logistikk.