NHO Reiseliv bransjetreff

Våre medlemmer i NHO Reiseliv inviteres til bransjetreff på De Røde Sjøhus i Stavanger

Kviamarka Fotograf: Hå kommune

Velkommen til hyggelig kveld sammen med gode kolleger i bransjen. Sammen med gode leverandører håper vi å skape en god møteplass for våre medlemmer. 

Så langt har vi over 20 utstillere med mange spennende nyheter. 

Vi håper å møte representanter fra din bedrift 6. september på De Røde Sjøhus!

Spørsmål og påmelding kan rettes til distriktssjef i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden, Arne Hatløy på telefon 90884354 eller arne.hatloy@nhoreiseliv.no