STYREKOMPETANSE- KURS I

Global Future deltakerne på BI

Kjell Standal fra BI underviser Global Future-deltakere i Rogaland i styrekompetanse. Vi skal gjøre Aksjeloven sexy, sier Standal.

Publisert 14.03.13

Rogaland, Global Future

I semester to av tre skjer det mye, sier prosjektleder for Global Future i Rogaland Suzanne de Kok Selstad. Vi startet med Retorikk, så blir det Styrekompetanse på BI inkludert eksamen i månedskifte mai-juni. I april skal vi besøke Oslo i to dager. Dette i tillegg til møtene med mentorene. 

Mandag 25. februar møtte deltakerne fra kull 1 og 2 på BI hverandre etter kurset. Det er flott med økt nettverk og her var det anledning til å utveksle erfaring og kunnskap. Roar Kjølv Jenssen fra Rogaland Teater inspirerte en time med tanker og lek rundt kommunikasjon, kroppsspråk og hvordan vi kan ta og gi rom til mennsker vi kommer i kontakt med. På tirsdag var deltakerne på bedriftsbesøk hos Nortura. Fabrikksjefen Vibeke Lamark, som selv er mentor for en av deltakerne, tok i mot oss alle til en bedriftspresentasjon og en omvisning på fabrikken på Lura.

Global Future deltakere på besøk hos Nortura

I april skal alle deltakerne besøk Oslo. Dag 1 deltar alle på Arena Global Future, hvor de skal møte deltakere fra 8 regioner, til en inspirende dag. Dag 2 skal de ha et politisk kurs, besøke Stortinget og noen av Rogaland sine Stortingsrepresentanter. Dagen avsluttes med et foredrag fra Maalfrid Brath, konserndirektør fra Manpower group.