FAG- OG YRKESOPPLÆRING

Årets Hederspris 2012

Tidligere medarbeider i NHO Rogaland og nå pensjonist Leiv Roald Thu mottok 21. februar Hedersprisen for 2012 for sitt mangeårige engasjement for fag- og yrkesopplæringen i Rogaland.

Publisert 22.02.13

Rogaland, Kompetanse og utdannelse

Fylkesordfører og leder i Yrkesopplæringsnemda Janne Johnsen tildelte Årets Hederspris 2012 til Leiv Roald Thu, i forbindelse med utelingen av fag- og svennebrev i Stavanger konserthus.

Johnsen omtalte Thu som: "En person som gjennom sin kunnskapsrikdom, sin reflekterte tilnærming til problemstillinger, sin diplomatiske væremåte og sitt engasjement for fag- og yrkesopplæring har bidratt til at Rogaland i dag framstår som et av landets fremste fagopplæringsfylker.

Leiv Roald Thu har vært medlem av Yrkesopplæringsnemnda i Rogaland, som NHO representant, siden desember 1999, og gikk av som YON-representant ved årsskiftet når han pensjonerte seg.

Leiv Roald Thu har sammen med andre vært opptatt av at fag- og yrkesopplæringen må ha en forankring i arbeidslivets kompetansebehov, og har derfor bidratt til at mange skoler har inngått partnerskapsavtaler med næringslivet i regionen. Han har også vært en pådriver for at skolene skal gjøre seg nytte av entreprenørskap i opplæringen."

NHO Rogaland gratulerer Thu med en velfortjent pris.