ERASMUS+ konferanse for grunnopplæringen

Publisert 30.09.13

Rogaland, Kompetanse og utdannelse

I 2014 introduseres EUs nye utdanningsprogram Erasmus+ som gir utdanningsinstitusjoner på alle nivå mulighet for å gjennomføre samarbeids- og/eller mobilitetsprosjekter med partnere fra andre europeiske land.

Høsten 2013 deltar SIU avd. for grunnopplæring på flere informasjonsmøter i hele landet. På møtene ønsker man å informere om muligheten for å delta i ulike internasjonale ordninger og hvordan en kan søke om midler. Internasjonale perspektiver, språk og kulturforståelse er en viktig del av kvalitetsbyggingen ved utdanningsinstitusjonene. Internasjonalisering skal angå alle elever og studenter og synliggjøres bedre i grunnopplæringen, heter det i stortingsmeldingen om internasjonalisering av utdanning. SIU har ansvar for å gi god informasjon og veiledning til skoler og skoleeiere, og for å gjennomføre tiltak for å øke norsk deltakelse i ulike internasjonale ordninger.

Informasjonsmøtet i Stavanger finner sted 16. oktober. Den har form som en regional konferanse, og arrangeres i samarbeid med UiS, Rogaland fylkeskommune, Fylkesmannen, KS, Greater Stavanger og Stavangerregionens Europakontor. I konferansen knyttes internasjonalisering av grunnopplæring til entreprenørskapstenkning og prosjektorganisering. Målet er å samle alle interesserte innen grunnopplæringen, offentlig sektor og næringsliv til informasjons- og erfaringsutveksling.

Tid: Onsdag 16. oktober kl. 09.00 – 15.30

Sted: Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms hus, Aud. 1 Ullandhaug

Målgrupper

Ansatte i lærerutdanninger, barnehage, grunnskole, videregående opplæring (studieforberedende og yrkesfaglig), opplæringskontor, lærebedrifter, næringsliv og organisasjoner som driver med voksnes læring.

Program

Programmet reflekterer at vi ønsker å kombinere informasjon om ERASMUS+, demonstrere prosjekteksempler og avslutte med et panel som oppsummerer internasjonalisering og entreprenøriell tenkning og praksis fra ulike ståsted.

Se foreløpig program her (.pdf)

Gratis adgang.

Påmelding innen 10. oktober gjøres her

Kontaktpersoner:

SIU: Erik J. Duncan, avd. dir. (erik.duncan@siu.no)

UiS: Trym N. Holbek, rådgiver Internasjonalt kontor (trym.holbek@uis.no)

 er om ERASMUS+