111 søkere til Global Future

Det har vært stor interesse for prosjektet, og vi har i dag 111 søknader til vurdering. Svært mange søkere er høyt kvalifiserte. Rekrutteringsprosessen er i gang, og vi har som mål å finne 25 spennende og motiverte deltakere innen 2010.

Publisert 19.11.10

Rogaland

Dessverre vil det store søkertallet medføre at mange gode søkere ikke kan komme med i år. Deres trøst kan være at NHO Rogaland planlegger rekruttering til et nytt kull våren 2012.

Vi presiserer våre utvelgelseskriterier; vi legger vekt på at gruppen er bredt sammensatt, dvs mangfold og balanse i forhold til kompetanse, erfaring, kulturell bakgrunn, bransje, alder, kjønn, opprinnelsesland, og ikke misnt motivasjon.