18 millioner lyses ut av Regionalt forskingsfond Vestlandet (RFFV) og VRI Rogaland

I Regionalt forskingsfond Vestlandet (RFFV) og VRI Rogaland lyses det ut midler til nye prosjekter i 2014. Informasjonsmøte og skrivekurs finner sted mandag 17. mars kl. 11:00 – kl. 15:00 på Universitetet i Stavanger, auditorium KA129 i Kjell Arholms hus.

Publisert 06.03.14

Rogaland

Både RFFV og VRI tar løpende imot søknader til kvalifiseringsstøtte/bedriftsprosjekter – og har henholdsvis 6 og ca. 5 millioner til prosjekter i 2014.

Søknadsfrist 9. april 2014.

Vel møtt!