GLOBAL FUTURE

25 deltakere fra Rogaland

25 deltakere fra Rogaland er valgt ut til Global Future av totalt 111 velkvalifiserte søkere i regionen vår.

Publisert 10.01.11

Rogaland

Etter gjennomgang av søknader og intervjuer har NHO Rogaland i samarbeid med Manpower Professional Executive kommet fram til 25 godt kvalifiserte personer som får muligheten til å delta i Global Future. Deltakerne representerer 18 ulike nasjonaliteter.

Du finner en oversikt over deltakerne her.

Global Future er NHOs program for å mobilisere høyt utdannede kvinner og menn med flerkulturell bakgrunn til relevante posisjoner i arbeidslivet; til ledelse og styrearbeid. Global Future vil fremme gode historier og rollemodeller.