GLOBAL FUTURE-DELTAKER MØTER STATSRÅD

Admir møter Navarsete

NHO Rogaland var vertskap for møtet 30. mars med tema: "Kompetent arbeidskraft i hele Rogaland - regionale strategier for vekst og rekruttering. Hva er utfordringene i Rogaland, og hvordan jobbes det for å etablere et velfungerende arbeidsmarked for kompetent arbeidskraft?"

Publisert 01.04.11

Rogaland

Kommunal- og regionaldepartementet stilte mannsterkt opp på møtet. Både statsråd Liv Signe Navarsete, departementsråd, ekspedisjonssjef og flere fra hennes stab var til stede for å lytte til hvordan Rogaland ser på saken. Flere var invitert til å mene noe om temaet, blant annet NHO Rogaland.
Prosjektet Global Future ble presentert. Admir Mesic, deltaker i prosjektet, belyste hva det betydde/betyr for ham å være deltaker.

Se NRKs reportasje fra møtet her.