RINGER I VANNET

Arbeidsliv

NHO Rogaland samlet 8. mars alle attføringsbedriftene i regionen for å lage en plan for hvordan prosjektet "Ringer i vannet" skal bli en suksess

Publisert 12.03.12

Rogaland

Ringer i vannet er et prosjekt som vil sette inn betydelige ressurser for at så mange som mulig av NHOs 21.000 medlemsbedrifter skal engasjere seg i attføringsarbeid.

Regiondirektør Hallvard Ween i NHO Rogaland har engasjert seg og inviterte samtlige attføringsbedrifter i regionen til et møte i Stavanger 8. mars. Formålet var å ta en gjennomgang av prosjektets ide, lage en plan for det videre arbeidet og etablere en representativ styringsgruppe.

- Ni medlemsbedrifter fra sør til nord har meldt seg på med ialt 19 deltakere.

- Her dreier det seg om informasjon og "spreading the word". Vi har for tiden 1.797 medlemsbedrifter i Rogaland, og alle skal få høre om satsingen på Ringer i vannet, sier Ween.

- Denne uken hadde vi for eksempel årsmøte i Norsk Industri Rogaland, og jeg benyttet anledningen til å presentere konseptet overfor et lydhørt publikum. Dette er en del av vår normale oppdatering av hva som står på agendaen i NHO Rogaland, sier Ween, som er i ferd med å få på plass en medarbeider som kan være lokalt ansvarlig for prosjektet i Rogaland.