Beredskapsavtale med Sjømannskirken

Samarbeidet med Sjømannskirken innebærer at medlemsbedriftene i NHO kan inngå avtale med Sjømannskirken med en gunstig rabattordning.

Publisert 07.04.11

Rogaland

Sjømannskirken har lang erfaring og kompetanse i krisehåndtering og har et tilgjengelig nettverk over hele verden.

Ordningen innebærer at bedriftene i NHO kan opprette avtale med Sjømannskirken med en gunstig rabatt. Medlemsbedrifter med ansatte som oppholder seg, eller er på reise i utlandet, vil kunne benytte seg av tilbudet.

Sjømannskirken stiller seg til disposisjon som en ressurs for bedriftens ledelse og for alle ansatte og deres familier i forbindelse med ulykker/kriser som kan oppstå enten man bor i utlandet, eller er på reise. Sjømannskirken har 24 timers beredskapstelefonvakt.

Les mer om Sjømannskirkens beredskapsarbeid.