Detaljert informasjon om Global Future

Programmet går over cirka 1 ½ år, og vi ønsker at alle søkerne har et tydelig bilde over hva programmet inneholder og hva det forventes av deltakerne.

Publisert 22.10.10

Rogaland

Her kan du laste ned vårt informasjonsark og lese mer om hva programmet inneholder.

For mer informasjon og søknadsskjema, besøk http://www.nho.no/rogaland eller kontakt prosjektleder Suzanne de Kok Selstad på telefon 950 48 515.