Erfaringskonferanse 4. februar 2014

Nasjonalt program for leverandørutvikling

Publisert 04.12.13

Rogaland

Vi ønsker å samle alle som gjennomfører, eller har gjennomført, pilotprosjekter i innovative offentlige anskaffelser i vårt program. Målet er å utveksle erfaringer og knytte kontakter.

Konferansen passer forprosjektledere, fagpersoner (f.eks innen helse eller bygg), innkjøpere, ledere, involverte politikere, «medhjelpere» i anskaffelsesprosessen (innovasjonspådrivere eller personer fra FoUmiljø), partnere og eiere som f.eks Difi, Innovasjon Norge, fylkeskommuner og kommuner. Offentlige virksomheter som vurderer å starte pilotprosjekter vil også ha nytte av konferansen.

Invitasjon og påmelding.