Forsknings- og Nyskapingsprisen til Omega AS

Omega AS ble mandag kveld tildelt Rogaland Forsknings- og Nyskapingspris 2012 på Solamøtet.

Publisert 15.01.13

Rogaland

- Midt på 90-tallet kom konseptet som har utviklet seg til en suksess i et krevende, internasjonalt marked. Selskapets omsetningen har vokst fra knapt 100 mill. kr. i 2002 til over en milliard i 2011. Dette er tuftet på organisk vekst og en organisasjon som er preget av engasjement for og med dyktige medarbeidere, og som i dag teller 1030 ansatte, påpekte fylkesordfører Janne Johnsen som delte ut prisen på vegne av Rogaland Forskning- og Nyskapingsfond.

Medarbeiderdrevet innovasjon

Dette er 11. året prisen deles ut til en bedrift som har markert seg innen nyskaping, kompetanseutvikling, næringsrettet forskning og regional næringsutvikling. Forsknings- og nyskapingsprisen deles ut på grunnlag av Rogaland Forsknings- og Nyskapingsfond, som er etablert av stiftelsen Rogalandsforskning, NHO Rogaland og Rogaland fylkeskommune.

- Årets vinner er en sterk eksponent for «medarbeiderdrevet innovasjon». Det dreier seg om nye produkter eller tjenester som blir til gjennom åpne og inkluderende prosesser, basert på medarbeideres ideer, kunnskap og erfaring. Dette bidrar til virksomhetens totale innovasjonsevne, heter det i juryens begrunnelse.

Og det er medarbeiderne som skal takkes for dette, sa daglig leder i Omega Petter Aalvik som mottok prisen sammen med Omega-gründer og styreformann Sigmund Lunde, foran Solamøtets 230 gjester.

- En spesiell takk til alle medarbeidere: for kvaliteten på arbeidet dere gjør og ideene dere bidrar med. Takk til kundene som lar oss ta del i de spennende utfordringene dere jobber med. Og fra oss alle i Omega: takk til juryen som fant fram til oss og valgte å gi prisen til Omega.

Til Vindafjord Næringshage

Med prisen følger også 100 000 kroner, som i god nyskapingsånd skal gå til den nye næringshagen i Vindafjord. I mars begynte Omega arbeidet med å etablere næringshage i Vindafjord for økt verdiskapning i det lokale næringslivet og enda bedre grobunn for nyetableringer i kommunen.

- Næringslivet i Vindafjord har hatt et unikt samarbeid i mange år. Her er det en vilje og et ønske om å gjøre hverandre gode. Og en næringshage i Vindafjord kan være det som skal til for at enda flere vil våge å satse på egne ideer i kommunen, sier Sigmund Lunde.

Flere bilder fra Solamøtet