GLOBAL FUTURE

Global Future-mentorene på plass!

Fredag 13. mai møttes alle mentorene i Global Future Rogaland for første gang. - Jeg var litt usikker om jeg kunne prioritere dette, men etter i dag er jeg helt sikkert på at dette vil jeg være med på, fastslo en av de mange mentorene etter en hel dag med AFF og NHO der mentorarbeidet i Global Future sto på agendaen.

Publisert 01.06.11

Rogaland

Hver GF-deltaker er nå tildelt en mentor fra norsk arbeidsliv, både offentlig og privat sektor. - Her er svært mange års erfaring fra norsk og internasjonalt arbeid samlet på ett brett, og ikke minst en enorm kontaktflate er representert, sier Suzanne de Kok Selstad,  prosjektleder for Global Future i Rogaland.  I juni møter mentorene sine adepter for første gang, og deretter skal de følge dem ett år fremover.  AFF (Solstrand-programmet) har regien i vårt mentorarbeid, men hvert mentor/adept-par finner sin kommunikasjonsform og innhold for å støtte opp under det som deltakerne i Global Future ønsker å oppnå i programmet samt de overliggende målsettingene NHO har for prosjektet. 

Fornavn mentorEtternavn mentorArbeidsplassTittel
Mentorer for Global Future kull 1
John Petter Hernes ISCO group Senior rådgiver/manager
 Ivar  Hovland  Covent Daglig leder
 Gro  Lygre  Fabricom Director, Tools, Methods &   Systems
 Svein  Andersen  Pensjonert; siste arbeidssted: Statoil Siste arbeidssted:    Konsernrevisjonsssjef
 Ellen  Munkvold  Hallilburton Operations Manager -  Completion Tools
 Niklas  Hermanson  Comrod Communication ASA CEO & President
 Åshild  Johansen  MDE Executive Senior rådgiver/Partner
 Ola  Skuterud  Røde Kors Head of Delegation/Red Cross Red Crescent Movement Cooperation Coordinator
 Aksel  Stenerud  Statoil Vise President HR
 Kristin  Engh  Kristin Engh Organisasjosnpsykolog Organisasjonspsykolog
 Sveinung  Sletten  Petoro Kommunikasjonssjef
 Nils  Moldøen  Ryfylke IKS Daglig leder
 Håkon  Skretting  Intsok Regkonaldirektør
 Helen  Dreyer  Halliburton Sr. HR Manager, Scandinavia
 Ove  Sembsmoen  Pensjonert; siste arbeidssted: Statoil Siste arbeidssted: Prosjektdirektør
 Bjørn  Bugge  Handelshøyskolen BI, Stavanger Direktør
 Yuhong  Hermansen  Herfo Finans AS Adm. direktør
 Morten  Lillesand  Dataplan Gruppen AS Daglig leder
 Georg  Eliassen  Lærdal Medical Group Treasurer
 Sølvi  Gjul  Fylkesmannen i Rogaland Utdanningsdirektør
 Eli  Vareberg  Allservice NK, personal- og attføringssjef
 Nina  Lie  DnB NOR Sør-Rogaland Regionbanksjef
 Brage  Johansen  IRIS Direktør Strategi
 Håkon  Lund  Kongeparken Lekemester


 Mer informasjon om Global Future eller mentroarbeid får du ved å følge oss på www.nho.no/globalfuture, eller ved å ta kontakt med prosjektleder Suzanne de Kok Selstad.