Konferanse om fagskoleutdanning

Sola Kulturhus torsdag 20. mars kl. 10.00

Publisert 04.02.14

Rogaland, Kompetanse og utdannelse

23.august 2013 ble det i statsråd oppnevnt et utvalg som skal utrede fagskolesektoren og levere en rapport i form av en NOU innen utgangen av 2014.
Mer informasjon om utvalget og dets mandat kan finnes på Kunnskapsdepartementets nettside.
Fagskoleutvalget ønsker å få mer informasjon om de utfordringene fagskolene, deres samarbeidspartnere og andre interessenter opplever. Utvalget har derfor besluttet å avholde fire regionale konferanser der sektoren selv og andre interessenter kan gi innspill til utvalgets videre arbeid.
  • Den første konferansen gikk på Gjøvik 4. desember med hovedfokus tekniske fagskoleutdanninger.
  • Den andre konferansen går i Trondheim 13. februar med hovedfokus merkantile og kreative fagskoleutdanninger.
  • Den tredje konferansen er denne på Sola med hovedfokus helse.
  • Den fjerde konferansen går i Tromsø 27. mars med hovedfokus maritime fagskoleutdanninger.
Da dette er regionale samlinger, er utvalget også interessert i innspill utenom hovedfokus, og det er dermed satt av tid til åpen diskusjon.
Gitt utvalgets mandat, er det særlig utfordringer relatert til følgende punkter utvalget ønsker innspill om: ·         Fagskolens plass i utdanningssystemet ·         Utdanningskvalitet, synlighet og status for fagskolen ·         Arbeidslivets kompetansebehov nå og i fremtiden, samt fagskolenes rolle i å dekke disse behovene ·         Finansiering av fagskoleutdanning ·         Opptaksgrunnlag ·         Samspill med universitets- og høyskolesektoren
10.00 - 10.05                            Velkommen
10.05 – 10.25         Om fagskoleutvalget v/ Jan Grund, leder.
10.25 – 10.50          Fagskolen sett med foretaksøyne v/Helse Vest.
10.50 – 11.35 "Det sies at det er ingen region i Norge har flere helsefagarbeidere med fagskoleutdanning enn Nord-Rogaland."  Hva er suksessfaktorene? Sett fra tilbydere:  Sigmund Fosse, daglig leder AOF Haugaland. Sett fra kommunene:  Gunn Vikingstad, kommunalsjef i Vindafjord.
11.35 – 11.45          Studentperspektiv: «Hvilken nytte har jeg av fagskoleutdanningen i mitt daglige virke?» ved Nina Ellefsen, Haugesund kommune, fagskoleutdannet i psykisk helsearbeid 2010.
11.45 – 12.30          Lunsj
12.30 – 12.50          En vei videre.  Universitetet i Stavangers erfaringer med ordningen som åpner for at fagskolestudenter fortsetter inn i et  bachelorprogram.
12.50 – 13.00          Studentperspektiv: «Hvordan oppleves studieveien fra fagskole og inn i bachelorprogrammet og videre?»
13.00 – 13.20          For å oppfylle fagskolelovens § 1a, har Rogaland fylkeskommune opprettet et fagskoleråd. Hvem er fagskolerådet og hvilke funksjoner og  fullmakter har det? v/Øystein L. Hansen, rådsleder og distriktssekretær LO-Rogaland.
13.20 – 13.50          Kaffepause
13.50 – 14.10          Fagskolerådet fra tilbyderperspektiv v/Kent Terje Ingebretsen, RKK.
14.10 – 14.30          Hvordan løses forvaltningsoppgaven i Hordaland v/Svein Leidulf Heggheim, fylkesdirektør for opplæring i Hordaland.
14.30 – 15.30          Åpen diskusjon
Konferanseadresse er Sola kulturhus, lille sal, Kongshaugveien 32, 4050 Sola, resepsjon 51 65 34 80.
Gratis entre. 
En takk til Rogaland fylkeskommune som har stilt til rådighet sitt bookingsystem for arrangementet.
Påmelding skjer ved å trykke her.