Kultur og kommunikasjon i Kina

Kina: et stadig mer aktuell marked for våre medlemmer. Lær kinesisk forretningskultur!

Publisert 12.02.14

Rogaland, Kompetanse og utdannelse

Lær kinesisk forretningskultur!

Jiao Xie senter for kinesisk kultur og språk og Misjonshøgskolen tilbyr denne våren studieemnet "Kultur og kommunikasjon i Kina", med flere
anerkjente Kina-eksperter som forelesere. Kurset legger grunnlaget for en bred forståelse av kinesisk forretningskultur, og bør være av interesse for bedrifter og offentlige institusjoner som ønsker å heve kompetansenivået på dette viktige feltet.


Påmelding innen 1. mars!