NHO er 25 år!

Denne filmen er laget i forbindelse med at NHO er 25 år i 2014. Den viser hvem vi representerer, hva vi står for og hva vi ønsker å bidra med for våre medlemmer.

NHO er 25 år!

Publisert 23.01.14

Rogaland

Seniorrådgiver i NHO, Silje Sevendal, som har vært ansvarlig for utvikling av filmen sier det  først og fremst er snakk om en «jubileumsfilm» og ikke så mye «reklamefilm».

- Filmen er laget til forbindelse NHOs 25-årsmarkering. I stedet for å lage et  tradisjonelt historisk tilbakeblikk, ønsket vi å vise hva NHO står for og  hva våre bedrifter representerer av mangfold og muligheter. Vi ønsker  spesielt å fokusere at næringslivet består av mange øyeblikk som er med på å  bringe samfunnet og næringslivet videre, øyeblikk som hver av og en av oss  kan kjenne stor glede ved, sier Sevendal.

White Rabbit, ved Stefan Faldbakken og Knut Jensen, har laget filmen.

NHOs historie Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) ble stiftet 1. januar 1989. Det var tre landsomfattende organisasjoner som gikk sammen og dannet NHO; Norges Håndverkerforbund (NH) ble stiftet så langt tilbake som i 1886, Norsk Arbeidsgiverforening (N.A.F) ble stiftet i år 1900, og Norges Industriforbund (NI) ble stiftet i 1919.