Nærings NM

Rogaland er årets vinner blant fylkene i NHOs Nærings-NM.

Publisert 07.01.14

Rogaland

NHOs ”Nærings-NM” for 2013 er klart.
Resultatene for Rogaland er meget bra - igjen!

Noen av resultatene:

•             Rogaland er årets vinner blant fylkene i Nærings-NM, og er det fylket som har hatt best næringsutvikling de siste ti årene.

•             Sola vinner blant kommunene, Sandnes er nr. 2, Stavanger nr. 3, Klepp nr.6,  Hå nr.7 og Time nr.8 – av landets 428 kommuner. 6 av de 10 beste kommunene er Rogalands-kommuner og 8 av de 20 beste!

•             Stavanger-regionen vinner blant næringsregionene for 9. år på rad, Dalane blir nummer 7 og Haugesundregionen nr. 11 – av 83 næringsregioner.

•             Dalane er nest best blant de 83 næringsregionene på lønnsomhet, Ryfylke-regionen er nr. 3 og Stavanger-regionen nr.4.

•             Sola er best av landets 428 kommuner de siste 10 årene, etterfulgt av Sandnes og Stavanger. Rogaland er representert med 9 av de 20 beste kommunene i samme periode.

•             Sauda topper kåringen av lønnsomhet i kommuner foran Randaberg, 7 av de 20 beste kommunene på lønnsomhet er i Rogaland.

•             Vestlandet har 5 av de 10 beste næringsregionene.

For tiende gang har NHO utarbeidet rapporten ”NæringsNM."  Telemarksforsking har gjennomført analysene.  Rapporten viser hvordan næringslivet gjør det i hver enkelt fylke, region og kommune målt etter fire sentrale variabler (nyetableringer, vekst, størrelse, lønnsomhet). Analysen baserer seg på 2012-tall.

Et næringsliv som vokser og skaper verdier og sysselsetting er helt avgjørende for et attraktivt og bærekraftig lokalsamfunn. Vi håper derfor at Nærings-NM kan skape debatt lokalt i kommunene om hva som må til for å etablere et enda bedre næringsklima.   Det er viktig at de politiske myndigheter på ulike forvaltningsnivåer skaper et godt næringsklima. Næringsutvikling er av de viktigste drivkreftene for regional utvikling.

Det som gir et godt næringsklima er blant annet bedriftenes tilgang på areal, rask saksbehandlingstid og service og god infrastrukturen.  Tidligere målinger viser at holdningene til næringslivet i kommuneledelsen er viktig.

Resultatene av "NæringsNM” vedlegges i egen rapport. Du finner også den nasjonale rangering av kommunene i Rogaland vedlagt.