Næringsprisen for Tysvær 2013

Førre Trevare vant Tysvær sin Næringspris for 2013!

Publisert 04.01.14

Rogaland

Næringslivsprisen tildeles i år for syttende gang.

Den som tildeles prisen skal på en eller flere områder ha utmerket seg positivt i løpet av det siste året.

Dette kan være innenfor et eller flere av følgende områder:

-          Økonomisk verdiskapning og sysselsetting

-          Utvikling av nye produkter eller tjenester

-          Servicenivå

-          Innpass i nye markeder

-          Evne til omstilling

-          Engasjement i etablering av nye virksomheter(knoppskyting)

-          Betydning for lokalsamfunnet

-          Engasjement for å få til samarbeid mellom virksomheter og bransjer

-          Vilje til å legge til rette for lærlingplasser

-          Gjennomførte tiltak innen helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring

 Juryen består av leder og nesteleder i Tysvær Næringsforum, ordfører i Tysvær kommune og næringssjef i Tysvær kommune.

Juryen har mange flotte bedrifter å velge mellom i vår kommune og vi har for 2013 kommet frem til en verdig vinner i Førre Trevare som oppfyller flere av punktene i kriteriene for tildeling.

 

 

Tildeles Førre Trevare - http://forretrevare.no/forsiden

 

Visjon: Se bedre ut!

                                                                                                                           

Det startet i 1950, med Bernt Førre, i Småje. Han var snekker sammen med faren og de slet med å måtte vente på vinduene, løsningen var å lage dem selv. I tillegg til vindus- og dørproduksjon drev de også med trapper, senger og kjøkkeninnredning. Utover 60-tallet spesialiserte de seg etter hvert på dører og vinduer. 2. generasjon kom inn i bildet i 1973 med Jan Reidar. Birger som er daglig leder begynte i 1980. Med Torbjørn er også 3. generasjon Førre i gang.

 

Fra 7-8 ansatte på 60 tallet har de i dag  22 med til sammen 19 årsverk. Med en jevnt stigende omsetning til ca 32 millioner kroner i 2013, har eierne tro på framtida. Noe de viser i praksis med å satse på ny fabrikk i ei tid der denne type produksjon flagger ut. Billig import fra lavkostland er en stor utfordring. For å motvirke den satser de på kvalitet, kompetanse, utvikling og samarbeid.

 

Med nye lokaler på Frakkagjerd er driften rasjonalisert og omsetningen økte med 15% det første året. Dette til tross for tungvint drift med produksjon både i Småje og på Frakkagjerd. En medvirkende årsak kan være beliggenheten og synligheten fra E134.

 

De satser på et marked som strekker seg fra Bjørnefjorden i nord til Boknafjorden i sør. De tror på en god framtid i tett samarbeid med lokale byggfirmaer, utvikling av nye løsninger og holdbare materialer, høy grad av service og leveranser av høy kvalitet. De legger stor vekt på å ha hånda på rattet fra vinduet er produsert til vinduet eller døra står i veggen hos kunden.

 

For å sikre kompetanse inn i bedriften har de engasjert eksterne folk i styret. Disse komplementerer eiernes kompetanse og styrker dem innenfor blant annet marked og design. Dette er viktige elementer i den videre utviklingen av bedriften.

 

Førre trevare er en bedrift som går motstrøms. Når andre tilsvarende produsenter velger å legge ned, flytte produksjonen ut eller gå over til billig import, satser de på en ny og moderne fabrikk og vinduer og dører laget i tre. De er også utviklingsorientert, både i forhold til produkt og produksjon. Kvalitet og service er deres varemerke. De har stor tro på at å spille andre gode gir en positiv effekt for dem selv i konkurransen med andre.

 

Næringslivsprisen for 2013 tildeles med dette Førre Trevare A/s, og vi ønsker lykke til i årene som kommer.