Norled vant Forsknings- og nyskapingsprisen for 2013

Prisen deles ut for 12. gang i år – fra fondet som er etablert av stiftelsen Rogalandsforskning, NHO Rogaland og Rogaland fylkeskommune

Administrerende direktør Ivan Fossan (til venstre) og teknisk direktør Sigvald Breivik i Norled og Fylkesordfører Janne Johnsen

Publisert 14.01.14

Rogaland

Administrerende direktør Ivan Fossan og teknisk direktør Sigvald Breivik i Norled tok i mot Forsknings- og nyskapingsprisen for 2013 fra fylkesordfører Janne Johnsen på Solamøtet. Prisen består av kr. 100.000 og et diplom. Vinneren er også kandidat fra Rogaland til NHOs nasjonale nyskapingspris som deles ut i august 2014.

Fondets styre avgjør hvem som vinner prisen og har i 2013 bestått av fylkesvaraordfører Terje Halleland, Hallvard Ween fra NHO Rogaland og leder Christian Quale fra Iris. Om Norleds batteridrevne ferje sier styret/juryen:

"For to og et halvt år siden kom en stor kunde ut med en forespørsel som skulle teste teknologifronten med hensyn til miljøutslipp og forurensing. Etter noen måneder i tenkeboksen, kom Norled fram til at selskapet denne gangen ville legge listen høyest mulig. Det vil si levere et produkt fullstendig uten utslipp og forurensing."

Juryen har lagt vekt på at årets vinner på denne måten har gått i bresjen for å realisere et konsept som kan gi store utslippsreduksjoner i en hel bransje - og som har vakt stor internasjonal interesse.

Rederiet Norled har utviklet verdens første batteridrevne bilferje sammen med Hardanger-verftet Fjellstrand.

Den spesialutviklede ferja skal settes inn i trafikk på strekningen Lavik-Oppedal i Sogn og Fjordane fra 2015.

Verdens første batteridrevne ferje er et samarbeid mellom Norled og Hardanger-verftet Fjellstrand FOTO: Fjellstrand rederi

Foto: Fjellstrand rederi