Zaptec AS vant Forsknings- og nyskapingsprisen 2014

Rogaland Forsknings- og Nyskapningsfond er opprettet av IRIS, Rogaland fylkeskommune og NHO Rogaland for å stimulere til regional næringsutvikling, kompetanseutvikling og næringsrettet forskning. Prisen deles ut årlig på Solamøtet og vinneren blir også fylkets kandidat til NHOs nasjonale nyskapingspris

Fra venstre: fylkesordfører Janne Johnsen, administrerende direktør Brage W. Johansen og sjefsteknolog Øyvind Wetteland fra Zaptec.

Publisert 14.01.15

Rogaland

Administrerende direktør Brage W. Johansen og sjefsteknolog Øyvind Wetteland i Zaptec tok i mot Forsknings- og nyskapingsprisen for 2014 fra fylkesordfører Janne Johnsen på Solamøtet, den 12. janaur 2015. Prisen består av kr. 100.000 og et diplom. Vinneren er også kandidat fra Rogaland til NHOs nasjonale nyskapingspris som deles ut i august 2015.

Fondets styre avgjør hvem som vinner prisen og har i 2014 bestått av fylkesvaraordfører Terje Halleland, Hallvard Ween fra NHO Rogaland og leder Christian Quale fra Iris. Om Zaptec sier styret/juryen:

Årets vinner er et relativt nytt selskap. Det er et selskap fra, med og av Rogaland. Det er et selskap som gjennom ti år har utviklet elektronikk blant annet for oljå. Kjerneteknologien er utviklet for å passe i et borehull på tusen meters dyp og dette gjorde at den ble superkompakt, svært robust og energieffektivt.

Selskapet fant ut at det var veldig mange industrier og bransjer som kunne være interessert i slik teknologi og med de kvalitetene som oljeindustrien hadde krevd.

Tidlig fikk selskapet et samarbeid med NASA og ESA (den europeiske romorganisasjonen) for å utvikle produkter til bruk på Mars, asteroidene og Månen. Det er altså et selskap med et eget høyteknologisk romprogram!

Men pengene skal de tjene på jordiske produkter og her utvikler selskapet elektronikk for distribusjon av fornybar kraft fra solceller, og for lading av el-biler. 

I tett samarbeid med bilindustrien og med støtte fra norske FoU-ordninger har de nå utviklet en helt ny løsning for lading av el-biler. Denne norske ladeboksen anses å være revolusjonerende og vil sørge for sikker, effektiv lading hvor som helst i verden. Og - som et resultat av dette utviklingssamarbeidet - har selskapet nylig inngått en avtale om å produsere og levere flere tusen enheter til en av verdens største bilprodusenter.

Dette selskapet som drives fra Ullandhaug og er lokalisert i Ipark, har gått fra 1 til 9 ansatte på to år. Selskapet er stiftet og heleid av private eiere fra Rogaland *) og deres teknologi kan vise seg å revolusjonere strømdistribusjon både på Jorda og i Verdensrommet!