VELLYKKET SOLAMØTE 2013

Presentasjoner fra Solamøtet 2013

Et vellykket Solamøtet, med mange spennende tema under overskriften "Yte - for å takle.."

Publisert 14.01.13

Rogaland

Her finner du presentasjonene de ulike innlederne hadde på Solamøtet 2013 i pdf- format.

Her finner du Statsminister Jens Stoltenberg sin presentasjon.

Her finner du Regiondirektør i NHO Rogaland Hallvard Ween sin presentasjon.

Her finner du Adm. direktør i Skagen Fondene Harald Espedal sin presentasjon.

Her finner du Adm. direktør i KS Sigrun Vågeng sin presentasjon.

Her finner du fylkesordfører Janne Johnsen sin presentasjon.

Her finner du fylkessamferdselssjef Gottfried Heinzerling sin presentasjon.

Her finner du styreleder i NHO Logisitkk og Transport Rogaland Håvard Hatteland sin presentasjon.

Her finner du prosjektleder i Statens Vegvesen Olav Ellevset sin presentasjon.

Her finner du Fagopplæringssjef i Rogaland Fylkeskommune Kjell-Reidar Hetland sin presentasjon.

Her finner du NAV Rogaland Liv Jorunn Skippervik sin presentasjon.

Her finner du Adm. direktør i Allservice Einar Iversen sin presentasjon.

Her finner du direktør i Østerhus Tomter AS Egil Skjæveland sin presentasjon.

Her finner du Adm. direktør i Haugesundsregionens Næringsforening Egil Severeide sin presentasjon.