Søknadsfrist for BKA nærmer seg

Tilskuddsordningen Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) gir støtte til opplæring for ansatte med lite formell utdanning. Bedrifter i hele landet kan søke om støtte til kurs i lesing, skriving, regning og data. Søknadsfristen er 7. november.

Publisert 22.10.13

Rogaland, Kompetanse og utdannelse

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, hjelper deg i søknadsprosessen.

Les mer om kriterier for tildeling og søk midler.

BKA-ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

– Å styrke medarbeidernes grunnleggende ferdigheter gir bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver, færre feil og mer motiverte ansatte. Det gir gevinst for bedriften, den enkelte medarbeider og samfunnet, sier Jan Ellertsen, direktør i Vox.