Språk/kultur i samarbeid med UiS

Målet med prosjektet - et samarbeid mellom NHO Rogaland og UiS - er å utvikle et modulbasert, teknologistøttet språk- og kulturopplegg der vi vil bevege oss inn på multimedial lesebrett-teknologi. Mobile plattformer som mobiltelefoner, iPods og lesebrett vil være sentrale deler av opplegget.

Publisert 24.11.10

Rogaland

Skal Norge fortsatt kunne kalles et kunnskapsland, må vi holde et stadig høyere nivå på kompetanseområdet. Vår velstandsutvikling og vår konkurranseevne i en global samtid vil i stadig større grad være avhengig av både rammebetingelser og vår evne til å utnytte og videreutvikle vår humankapital. Befolkningens generelle kunnskapsnivå må heves, slik at vi med evne og innsikt også kan delta aktivt i internasjonale nettverk for utveksling av kunnskap og utvikling av ny teknologi - eller innovasjon og FoU.

Prosjektets mål er å utvikle et behovstilpasset tilbud som skal være lett tilgjengelig  på alle relevante språkfelt med fleksible løsninger, og opplegget skal være tilpasset den enkelte bedrifts etterspørsel. 

Kontaktperson i NHO Rogaland: Leiv Roald Thu, tlf. 51 84 13 00.