Tre millioner kroner til Global Future

Næringsdepartementet har bevilget tre millioner kroner til Global Future, NHOs talentmobilisering av høyt utdannede kvinner og menn med flerkulturell bakgrunn.

Publisert 18.01.11

Rogaland

- Det er veldig hyggelig å få en slik stor støtte, sier prosjektleder i Global Future, Tone Knutsen. Hun håper at prosjektet kan mobilisere flere kvalifiserte personer med minoritetsbakgrunn til sentrale stillinger, lederstillinger og styreverv. Et større mangfold på arbeidsplassene kan bidra til utvikling og innovasjon og øke medarbeidernes kompetanse på områder som er viktige, blant annet for å hevde seg i det internasjonale markedet.

Global Future skal også øke bedriftenes tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft og styrke mangfoldet i næringslivet. Høyt utdannet arbeidskraft er en attraktiv ressurs. Derfor vil Global Future bidra til at flere norske selskaper ser fordelen, lønnsomheten og mulighetene som følger med migranter.

- Lykkes vi med å utvikle et mangfoldig arbeidsliv, kan det åpne for innovasjon, vekst og lønnsomhet. Global future skal skape møteplasser for kultur og kunnskapsformidling som kan komme hele arbeidslivet til gode, sier Tone Knutsen.

Støtten gis som et årlig beløp på 1,5 millioner kroner i 2011 og 2012 og er et total beløp som deles på alle Global prosjekt i de regionener hvor det gjennomføres.