NHO - RETT PÅ SAK

Vikarbyrådirektivet er ikke på plass

De siste dagers oppslag i media kan skape inntrykk av at alle sider ved innføring av vikarbyrådirektivet er på plass: - Det er ikke riktig, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard.

Publisert 13.11.12

Rogaland

NHO er fortsatt i dialog med Arbeidsdepartementet for å få klargjort sentrale elementer i den norske arbeidsmiljøloven. Det er i arbeidsmiljøloven direktivets bestemmelser er tatt inn. Bestemmelsene skal hovedsakelig tre i kraft 1. januar 2013. NHO arbeider for utsatt iverksettelse.

- Vi i NHO kan ikke se at innleiebestemmelsene i arbeidsmiljøloven gir en innleid arbeidstaker krav på å få dekket sine reiseutgifter frem til innleiebedriften, enten reisen skjer fra utlandet eller annet sted innenfor Norge, sier Oppegaard.

NHO kan heller ikke se at de samme innleiebestemmelsene gir en innleid arbeidstaker krav på å få dekket kost og losji så lenge vedkommende kun arbeider i innleiebedriften og ikke sendes ut på oppdrag derfra.