Abelia i Stavanger

På torsdag 1. oktober setter Abelia søkelyset på mulighetene som finnes i omstilling og diskuterer utfordringene til næringslivet i Stavanger.

Publisert 12.09.15

Rogaland

Omstilling i kunnskapsbyen Stavanger

Kunnskap og teknologi er en forutsetning for innovasjon og vekst i fornyingen av Norge. Med sin sterke tilknytning til olje- og gassnæringen opplever Stavanger betydelige omstillingsutfordringer.
Som IKT-næringens viktigste interesse- og arbeidsgiverorganisasjon er Abelia opptatt av å tilrettelegge for gode rammebetingelser og verdiskaping.

Her møter Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø næringslivet for å diskutere mulighetene som ligger i innovasjon og omstilling.

Program:

  • Velkommen
  • Adm.dir. Håkon Haugli, Abelia og påtroppende regiondirektør Svein Olav Simonsen NHO Rogaland
  • Muligheter i omstilling: Minst 10000 nye arbeidsplasser innen 2020 Ordfører Christine Sagen Helgø
  • Fra olje til Mars Adm. dir. Brage W. Johansen, Zaptec
  • Innovasjon i vannkanten Christian Rangen, Innovation Dock
  • Er det god nok fart i omstillingen? Terje Handeland, Ipark
  • Paneldebatt: Stavanger 2030 - hva må til?
  • Oppsummering Adm. dir. Håkon Haugli i Abelia

Dato Tor 01.10.2015
Tid Tor 14:30 - 16:30
Sted Måltidets hus, Ipark
Kontaktperson
Hege Wullum
Hege Wullum <hege.wullum@abelia.no>
+ 47 977 53 529