Arbeidsmarkedspolitikk i sterk endring

Debattmøte i Næringsforening i Stavangerregionen fredag 31. oktober.

Publisert 31.10.14

Rogaland, IA, Ringer i vannet

Konkurranseutsetting av arbeidsmarkedstiltak og overføring av ansvaret for disse fra stat (NAV) til kommunene. Det er varslet betydelige endringer i arbeidsmarkedspolitikken. Vi får besøk av Michael Evans, tidligere president i European Union of Supported Employment, som vil gi oss sitt perspektiv på saken.

Følgende var tilstede i debatten:

 • Arve Kambe (H), leder for arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget
 • Johan Martin Leikvoll, direktør for Attføringsbedriftene
 • Bjørg Tysdal Moe, nestleder i KrF og varaordfører i Stavanger kommune
 • Truls Nordahl, direktør NAV Rogaland,
 • Tom Tvedt, gruppeleder for Ap i Fylkestinget,
 • Rune Kloster Tvedt, fylkesleder i Rogaland SV og 1.vara til fylkestinget
 • John Peter Hernes, leder for kommunalutvalget for oppvekst i Stavanger kommune (H)
 • Suzanne de Kok Selstad, prosjektleder for Ringer i vannet i NHO Rogaland
 • Liv Sannes, LO,
 • Jonny Simmenes, forbundsleder i FLT
 • Vegard Hansen, fra Forbundet for Teknikk og ledelse (FLT)