Arena Global Future Oslo

Torsdag 11. juni var Global Future deltakere fra Rogaland samlet i Oslo for Arena Global Future.

Konferanseleder Kristina Jullum Hagen, seniorrådgiver NHO, Suzanne de Kok Selstad, prosjektleder Global Future NHO Rogaland, Elisabeth Jebsen Marek, prosjektleder Global Future NHO Hordaland, Hanne Hægh Ryste, prosjektleder Global Future NHO Møre og Romsdal, Torhild Hallre, prosjektleder Global Future NHO Oslo & Akershus og Kjersti Granaasen, nasjonal prosjektleder Global Future NHO.

Publisert 17.06.15

Rogaland, Global Future

Global Future deltakere fra Rogaland, Hordaland, Møre & Romsdal og Oslo & Akershus var samlet på NHO kontoret på Majorstuen sammen med mentorer, partnere og gjester.
Arena Global Future handlet om å få innblikk i hvordan flerkulturell arbeidskraft kan styrke bedriftens konkurransekraft.

Styrker bedriftens konkurranseevne

            

Global Future NHOs talentprogram for mobilisering av innvandrere med høy utdanning til sentrale stillinger og styreverv i næringslivet.

Gjennom Global Future ønsker NHO å sikre bedriftenes tilgang på høyt kvalifiserte medarbeidere og styrke mangfoldet i næringslivet.

  • Talentprogrammet går over 14 måneder
  • 650 personer fra 100 land har deltatt 
  • 2 av 3 deltakere har opplevd karrierefremskritt

McKinsey & Co-rapporten, Why Diversity matters, viser at virksomheter som bevisst satser på en mangfoldig sammensatt arbeidsstokk oppnår bedre resultater. Økt bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet vil ikke bare tjene samfunnet. Innvandrere bidrar også til å styrke mangfoldet i næringslivet, og virksomheter kan gjennom dette oppnå bedre konkurranseevne.