Årsmøte i NHO Rogaland

5 nye styremedlem ble valgt inn i styret i NHO Rogaland; daglig leder Steinar Hellestø, Bertel O. Steen Rogaland AS, regiondirektør Jan Håvard Hatteland, Freja Transport & Logistics AS, malermester Sjur Risanger, Risanger & Sønn AS, HR-direktør Hilde Ringereide, AS Norske Shell og konserndirektør Eirik Gundegjerde, Lyse Energi AS.

Publisert 23.04.15

Rogaland

Årsmøte ble avholdt på Scandic Stavanger City Hotel torsdag den 23. april.

Årsmøtet ble ledet av styreleder Øystein Matre, Adm. direktør, Westcon AS.

Gjestetaler fylkesdirektør NAV Rogaland, Truls Nordahl belyste tema: "Et fylke i endring". Han understrekte at situasjonen i Rogaland er i endring, men ønsket ikke å bruke ordet "krise". "Vi kan ikke bruke de samme ord som vi bruker for Hellas for Rogaland" sier Nordahl. Vi har i dag 3 % ledighet i Rogaland, det er det samme tallet vi hadde for 10 år siden. Markedet preges av usikkerhet i følge fylkesdirektøren.