Bli JA-bedrift og ta imot elevbesøk!

Å velge yrke er et vanskelig valg. Din bedrift kan gjøre det lettere!

Publisert 19.08.15

Rogaland

Hvert år skal 1500 elever i Stavangerskolen ha arbeidspraksis på en arbeidsplass.

På Haugalandet har man innført modellen JA-bedrift med stor suksess. Her er det mange bedrifter som sier JA- til å ta i mot elever i arbeidspraksis.

Vi har nå innført JA-bedrift også i Stavangerskolen.

Hva er en JA-bedrift?

Det er en lokal bedrift som tar samfunns- og framtidsansvar og sier JA til å la elever få prøve seg i praksis.

Hvorfor er samarbeid mellom skole og arbeidsliv viktig?

Samarbeidet skal gi elevene/skolen

 • Erfaring fra og kunnskap om lokalt arbeidsliv og ulike yrker/bransjer
 • Bedre forberedelse for det arbeidsliv de senere skal ut i
 • Et bedre grunnlag for selvstendig utdannings- og yrkesvalg
 • Større kunnskap om utdanninger og karriereveier
 • Motivasjon og inspirasjon til å se muligheter for framtidig arbeid i regionen

For næringslivet/arbeidslivet vil samarbeid bidra til at

 • Man får til et tettere samsvar mellom utdanning og arbeidslivets behov
 • Elever ser framtidige jobbmuligheter i det lokale arbeidslivet
 • Elevene kan mer om det arbeidslivet man senere skal ut i
 • Næringsliv/arbeidsliv tar et samfunnsansvar
 • Rekruttering til ulike jobber i regionen blir bedre
 • Næringsliv/arbeidsliv i regionen får profilert seg bedre

Hvordan bli en JA-bedrift?

Gå inn på våre nettsider, rogaland.skoleogarbeidsliv.no, og fyll ut registreringsskjema. Så snart bedriften er registrert vil skolene kontakte dere.

Hvordan virker dette da?

Web-systemet på rogaland.skoleogarbeidsliv.no er enkelt og brukervennlig. Det fungerer som en stillingsdatabase der bedrifter selv kan registrere elevstillinger.  Elevene kan da melde sin interesse på tilgjengelige og relevante stillinger gjennom dette systemet. Det er en enkel prosess å registrere elevstillinger og kontaktinformasjon for bedrift, og bedriftene velger selv når og hvor mye de vil bidra.
Websiden brukes av rådgiverne, elevene og bedriftene i forberedelsene til JOBB-dagene, og er en spennende møteplass mellom elever, skoler og det regionale arbeidslivet.

For mer informasjon les HER

Kontakt:
Johannes Nyhamn, rådgiver – samarbeid skole arbeidsliv, tlf. 40105167, johannes.nyhamn@stavanger.kommune.no