Brudd i meklingen for frontfaget

Fellesforbundet krevde fredag 28. mars meklingen avsluttet for frontfaget. Nå har partene, Norsk Industri og Fellesforbundet, fire dager på seg til å komme fram til en løsning.

Forbundsleder i Fellesforbundet Arve Bakke, og adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Foto: Kristian Hansen / Norsk Industri

Publisert 31.03.14

Rogaland

Meklingen i årets frontfagoppgjør må med andre ord være avsluttet tirsdag 1. april klokken 24:00 med mindre partene blir enige om å mekle på overtid. Blir det ikke enighet om et meklingsforslag, ender oppgjøret i streik.

Begrenset uttak En eventuell konflikt vil i første omgang omfatte drøyt 9000 organiserte i Fellesforbundet på Industrioverenskomsten, dvs. ca. 30 prosent av alle på denne overenskomsten. En majoritet av disse er ansatt i bedrifter som er organisert i Norsk Industri. En eventuell streik vil kunne starte ved arbeidstidens begynnelse onsdag 2. april.

Liste over bedrifter som kan tas ut i streik

Norsk Industri vil nå vurdere plassfratredelsesvarselet som Fellesforbundet har kommet med.

Force majeure Norsk Industri bringer her forslag på varsel om streik og Force majeure. Den er i både norsk og engelsk versjon: Varsel om streik og Force majeure

Følg med på nettsidene til Norsk Industri for oppdatert informasjon om oppgjøret.

Berørte bedrifter vil også få informasjon via e-post. Informasjon vil også bli gitt til våre medlemmer via vårt nyhetsbrev.

Utvidet åpningstid Norsk Industris advokater vil være opptatt med forhandlingene og vi ber derfor om at evt. henvendelser skjer via vår juridiske vakttelefon: 23 08 88 88 / advokat@norskindustri.no. Vakttelefonen vil ha utvidet åpningstid lørdag 29. mars og 30. mars: klokken 09:00 - 16:00.

Kontaktperson media For henvendelser fra media, kontakt: Finn Langeland, telefon 90064282.