Budstikkeaksjon for lærlingklausul i offentlige anbud

Det skal lønne seg å være lærebedrift!

Her signerer Klepp-politikerne lærlingklausulen.

Publisert 19.10.15

Rogaland

Alle framskrivinger av arbeidsmarkedets behov peker i samme retning; Norge trenger tusenvis av nye fagarbeidere og håndverkere i årene som kommer.

Det er i dag ulik praksis knyttet til lærlingklausul i mange av landets kommuner og fylkeskommuner. Det er en sak som er viktig for mange bedrifter som har lærlinger. Det skal lønne seg å være lærebedrift.

For å rekruttere flere elever til yrkesfagene, og for få flere gjennom hele løpet, må arbeidslivet tilby flere læreplasser til ungdom. Mangel på læreplasser er en trussel mot lærlingemodellen, som er et spleiselag for utdanning mellom skoleeier og arbeidslivet.

NHO Rogaland reiste 19. – 21. august fylket rundt og samlet inn underskrifter fra listetopper i alle fylkets kommuner og fylkeskommunen. De signerte budstikkene ble overlevert kommunalminister Jan Tore Sanner i forbindelse med NHOs Småtinget 24.-25. august.

I Rogaland ble det samlet inn 129 underskrifter fra listetopper, hvor politikerne forplikter seg til å ha lærlingklausul i kommunens anbud.

Vi har tilgjengelige kopier av alle underskrevne budstikker. Skulle noen konkurrere om et anbud, hvor det ikke er lærlingklausul, kan disse brukes.

Ta kontakt med NHO Rogaland for å få kopi av underskrevne budstikker: Tormod.andreassen@nho.no

Vedlegget er et eksempel, fra Haugesund kommune, på en slik signert budstikke.