Derfor trenger vi Jæren kommune

Jæren er synonymt med hardt arbeid og skaperkraft. Nå trenger vi et sterkt fundament for videre vekst. Vi trenger en sterk Jæren kommune!

Jæren kan bli landets største landbrukskommune, som kan ta vare på matjorda – til beste både for oss, ungene og barnebarna.

Publisert 01.04.16

Rogaland

Bare så det er helt klart; Hå, Klepp og Time Kommune er godt drevet. De leverer på de grunnleggende kravene. Så problemet er ikke det som er og har vært. Men det finnes en bedre måte å møte fremtiden på.

I dag har vi i vel 12 000 arbeidsledige i Rogaland. Tallet har vokst kraftig. Det samme skjer med sosialutgiftene. Når folk mister jobben, er prisen svært høy å betale, for de som faller utenfor.

Mange av disse har jobbet i landets suverent viktigste næring. I 2014 stod olje og gass for over 50 % av eksportinntektene til landet. Tar du med oljeteknologi, er tallet enda høyere.

Det som skal erstattes, når inntektene og sysselsettingen i denne næringen reduseres, er så formidabelt at vi nesten ikke vet hvor vi skal begynne.

Trenger en sterk kommune

Mange politikere ser nå verdien av å ha en større og mer slagkraftig kommune i ryggen for å få til det vi trenger å få til. Vi ser at dette krever politisk mot.

Mot, og godt samarbeid, kreves for å skape nye jobber. Kanskje kommer de nye jobbene i næringer vi enda ikke har hørt om en gang!

Vi trenger styrket kompetanse og bedre koordinering – for fremtiden.

Jæren kommune vil være et av de viktigste grepene vi kan gjøre for å utnytte potensialet i dette.

1. Effektiv og miljøvennlig arealbruk

En større kommune kan se boligutbygging, næringsområder og transportbehov i sammenheng.Da kan man for eksempel lettere konsentrere bolig- og næringsutvikling rundt kollektivknutepunkt. Det gir kortere reisevei, flere boliger og mindre bilkjøring. Dette er bra for bedrifter, ansatte og miljøet. 

Om 50 år vil god matjord være en av verdens mest verdifulle ressurser, mener vi. En sterk Jæren kommune vil gjøre areal-disposisjon enklere, og jordvern mer effektivt.

2. Bedre saksbehandling og økt rettssikkerhet

Kommunens oppgaver blir stadig mer omfattende og komplekse. Det krever kapasitet og større fagmiljøer blant annet innen offentlige innkjøp.

3. Færre kontaktpunkter og mer enhetlig planlegging

Når bedriften skal planlegge nye anlegg eller endre virksomheten slipper den ulike planregimer innenfor samme region.

Tenk hva vi kan få til:

  • Med landets beste landbruksjord
  • En verdensledende mekanisk industri
  • Flinke, hardt-arbeidende mennesker
  • Skaperkraft, vilje og evne til å starte egen virksomhet
  • Fantastisk natur
  • Gode, trygge bo-områder

Med en sterk, synlig og profesjonell Jæren kommune i ryggen kan vi tilrettelegge for landets beste tjenester, vi kan ta vare på matjorda – til beste både for oss, ungene og barnebarna. Og, ikke minst, skape mange nye, gode arbeidsplasser for våre etterkommere. Vi trenger å rigge oss nå, for en fremtid som vil kreve noe annet enn det vi har gjort så langt.

Nå er det ditt valg. Velg rett.

Kontakt oss