Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). 40 millioner til i alt 102 prosjekter

DIP gir økonomisk støtte til idéfasen av et innovasjonsprosjekt. Målet er økt konkurransekraft og større brukertilfredshet. Programmet er ideelt for deg som ønsker å teste ut designmetodikk som innovasjonsverktøy. Søknadsfrist i 2015 er 29. april.

Publisert 17.04.15

Rogaland

Søk om innovasjonsmillioner

Nærings- og fiskeridepartementet har hvert år siden 2009 øremerket 10 millioner kroner til Designdrevet innovasjonsprogram (DIP), for å stimulere til kompetanseoppbygging og investeringer i idéfasen av innovasjonsprosjekter. Til sammen er det delt ut 40 millioner til i alt 102 prosjekter. Startskuddet for årets søknadsrunde er gått. Søk om midler til ditt innovasjonsprosjekt inne 29. april.

Les mer HER