Dette betyr lønnsoppgjøret og ny arbeidsmiljølov for din bedrift?

Veldig hyggelig med stort oppmøte, viktig tema, sier regiondirektør i NHO Rogaland Halvard Ween.

Publisert 28.04.15

Rogaland

Direktør for arbeidslivspolitikk Svein Oppegaard, NHO og advokat Hans Martin Møllhausen, Norsk Industri informerte om lønnsoppgjøret og den nye arbeidsmiljøloven.
HR-leder Rosenberg WorleyParsons AS, Rolf Norås Pettersen informerte om de lokale forhandlinger.