Dialogkonferanse om Universitetssykehuset

Helse Stavanger HF inviterer til konferanse og gir leverandører mulighet for en-til-en-møter med prosjektledelsen

#205

Nytt universitetssykehus i Stavanger Fotograf: Helse Stavanger HF

Publisert 26.01.17

Rogaland

Helse Stavanger HF er prosjekteier og byggherre for nytt Universitetssykehus i Stavanger. I første byggetrinn, med en øvre kostnadsramme på 7 milliarder 2014-kroner, skal det bygges rundt 100.000 m2 sykehus på Ullandhaug. Alle somatiske senger, akuttfunksjoner og tilhørende støttefunksjoner skal inkluderes i første byggetrinn.

Hensikten med dialogkonferansen er å informere om prosjektet og spesielt om de utfordringene byggherren ønsker innspill på vedrørende beslutninger og valg med tanke på industrialisering. Dette vil gå inn i et grunnlag for beslutning om gjennomføringsstrategi og entrepriseunderlag og -oppdeling, som skal fattes innen 21. juni 2017.

Det vil bli mulighet for en-til-en møter der de leverandører som ønsker det kan ha direkte dialog med prosjektledelsen og ta opp spørsmål og komme med innspill. VI ber om at de som ønsker en-til-en-møter lager et kort notat med innspill/svar på spørsmål. Notatet skal være maks 3 sider og sendes med påmelding til en-til-en-møtet. Møtene holdes i Stavanger eller på Skype 1. og 2. mars. Se mer info om dette nederst. 

Sted: Onsdag 15. februar 2017 på møterom Gløden, St. Svithun hotell på Stavanger Universitetssjukehus
Agenda: 
12.00-12.15 Velkommen. Hensikt med møtet og status i prosjektet
12.15-12.30 Orientering om innovative offentlige anskaffelser
12.30-13.45 Gjennomgang - Valg av Industrialisering
13.45-14.15 Frukt og kaffe pause
14.15-15.00 Åpent forum, spørsmål fra deltagerne og diskusjon
15.00-15.30 Oppsummering og en-til-en møter 

Påmelding per epost til sykehusutbygging@sus.no innen 10. februar med firmanavn, navn på deltagere og stilling (maks to deltagere pr selskap) og kontaktdetaljer på deltagere.

Anmodning om en-til-en møter i Stavanger/evt. Skype per epost til sykehusutbygging@sus.nohar frist 24. februar og skal inneholde firmanavn, ønsket tidspunkt for møtet, navn på deltagere, stilling, kontaktdetaljer og et kort notat.

Mer om prosjektet, konseptrapporten og vedlegg, finnes under styresak 101/15, link til styresaker finnes under denne linken. Presentasjoner fra tidligere infomøter finnes under denne linken.