En viktig beslutning for næringslivet på Vestlandet og for Norge

E134 blir hovedvei mellom Øst- og Vestlandet.

Publisert 18.12.15

Rogaland, Samferdsel

-134 en viktig næringsvei for næringslivet på Vestlandet. Og for næringslivet fra Farsund til Fitjar den viktigste Vest-Øst forbindelsen. E-134 blir en viktigere vei og tydeligere det foretrukne alternativet for Vest-Øst kryssing når Rogfast og Hordfast står ferdig. Derfor er det viktig og riktig at Samferdselsdepartementet har konkludert med at E-134 skal bli stamvei mellom vest og øst.  

Samfunnsnytten og verdien for næringslivet ved veien er i første rekke at transporten blir raskere, rimeligere og tryggere. Det blir mindre utslipp av klimagasser og regulariteten øker. Det produserende og eksportrettede næringslivet trenger hjelp til å få ned transportkostnadene og opp regulariteten.

E-134 vil særlig etter bygging av Rogfast og Hordfast bli den foretrukne veien for næringslivet på Vestlandet. Den knytter landets 3 mest folkerike regioner sammen. De viktigste prosjektene nå i første fase må bli oppgradering og utbygging av tunellene over Haukeli. Veien over Haukeli var vinteren 2014/2015 stengt i hele 201 timer fra november ut februar. Regularitet er viktig for næringslivet og prosjektene på Haukelifjell må gis topp prioritet.

Næringslivets Hovedorganisasjon Rogaland (NHO Rogaland) har sammen med flere andre arbeidet for at E-134 skal bli den prioriterte Vest-Øst forbindelsen. Departementets beslutning er en god, riktig og viktig. Nå må vi bygge.