Firefelts gjennom hele Rogaland og dobbeltspor til Egersund

NHO Rogaland ønsker følgende: Firefelts vei fra Kristiansand til Bømlafjorden. Oppstart 2018–2021. Dobbeltspor Sandnes–Egersund. 2022–2028. Prosjektering av utbedring av Sørlandsbanen, fra Egersund til Moi. Oppstart: 2018–2021. Ny vei og nye tunneler på E134 Røldal–Haukeli. Oppstart 2018–2021..

Her er NHOs storsatsing på vei og jernbane i Rogaland og Hordaland. Kilde: Statens kartverk. Design: Hyper.

Publisert 03.09.15

Rogaland, Samferdsel

3. september, lanserte NHO SamferdselsLøftet III, Næringslivets transportplan. Dette er NHOs innspill til regjeringens Nasjonale transportplan for perioden 2018–2029 (NTP).

En slik kraftsatsing vil binde bo- og arbeidsmarkedsregionene sammen. Det gjør det lettere å opprette færre og mer slagkraftige kommuner her i landet.

Ønsker budsjettøkning på 73 prosent Selv om bevilgningene har økt de siste årene er nivået fortsatt lavt etter flere tiår med underinvesteringer. Derfor vil NHO at Stortinget årlig bevilger 65 milliarder kroner til samferdsel, som er en økning på hele 73 prosent.

Samlet blir da investeringsrammen til Nasjonal Transportplan 2018 - 2029 på 780 milliarder kroner. Forslaget vil gjøre det mulig med en raskere bygging av de viktigste motorveiene på Østlandet, E39 langs vestlandskysten, Intercity-satsingen rundt Oslofjorden og en rekke storsatsinger i Trøndelag og Nord-Norge.

Et av prosjektene er bygging av fastforbindelse mellom Horten og Moss. Dette alternativet blir foretrukket framfor tunnel da bro i utgangspunktet gir en mer pålitelig trafikkavvikling med færre trafikkavbrudd.