Første samling med AFF for Global Future deltakere i Rogaland

15. og 16. desember ble alle deltakere utfordret av AFF. 2 dager med leder -og selvutvikling.

Publisert 17.12.14

Rogaland, Global Future

Elisabeth Østrem og Camilla Brochmann fra AFF ledet den første samlingen for det nye kullet. Ledelse begynner med selv-ledelse sier prosjektleder for Global Future i NHO Rogaland Suzanne de Kok Selstad. Alle deltakere tok en MBTI-test, en preferansetest. Det er viktig for deltakere at de blir klar over sine egne preferanser, som de så kan relatere til norske forhold.