Global Future deltakere fra Rogaland på Stortinget

Onsdag 10. juni besøkte deltakerne fra Global Future Rogaland og Hordaland Stortinget.

Publisert 11.06.15

Rogaland, Global Future

Stortingsrepresentant fra Rogaland Siri Meling viste alle deltakere rundt på Stortinget. De fikk høre historie helt tilbake til tidene Napoleon levde, relasjon til Danmark og Sverige og hva som skjedde i 1814 og 1905.

De var life tilstede under Stortingsdebatten om politireformen i Stortingssalen.  
Etterpå var de debatt med stortingsrepresentantene fra Hordaland og Rogaland. For Rogaland stilte Siri Meling fra Høyre, Hege Haukeland Liadal fra Arbeiderpartiet og Geir Toskedal fra KrF. 

Sverre Molandsveen, direktør for kommunasjon og analyse i NHO, informerte om NHO og og vår relasjon til de politiske partier.

Ola Magnussen Rydje, politsk rådgiver i NHO, utfordret deltakerne hva de kan gjøre for å ble med synlig som flerkulturelle målgruppen og hvordan dekan delta i samfunnsdebatten.